W projektowaniu tak istotnego elementu identyfikacji wizualnej, jakim jest logo – „twarz firmy”, zawsze opieramy się na rzetelnym wywiadzie i analizie danych wyjściowych (rozeznanie konkurencji, dokładne poznanie i przeanalizowanie charakteru działalności firmy, jej cech indywidualnych), nieszablonowości i kreatywności proponowanych rozwiązań graficznych oraz precyzji wykonania.

Dbamy o to, by logo naszego klienta nigdy nie było dziełem przypadku, lecz głęboko uzasadnionym unikalnym rozwiązaniem.

Projekt logo i logotypu

Logo to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy – logo.
Zawsze powinno być ono czytelnym, schematycznym, lecz jednocześnie precyzyjnie i bardzo starannie opracowanym rysunkiem, na który składa się:

 • wyłącznie logotyp (stylizacja literowa nazwy lub sloganu firmy),
 • wyłącznie element graficzny – znaki abstrakcyjne i symboliczne,
 • połączenie obu powyższych elementów.

Poza wersją podstawową warto opracować również wersje: pionową i poziomą, konturową (obrysową), monochromatyczną oraz całotonalną – by mogło być ono prawidłowo stosowane na wszelkich rodzajach nośników i w różnych układach kompozycyjnych, bez utraty walorów estetycznych i roli nośnika tożsamości marki.

Przykłady logo naszego autorstwaDlaczego logo jest ważne?

Firma bez logo jest jak człowiek bez twarzy

David Airey

Logo jest sygnałem, który firma wysyła do swoich klientów, symbolizuje firmę oraz jej wartość na rynku. Logo tworzy także tożsamość firmy i umożliwia rozpoznanie nazwy poprzez symbol.
Torby reklamowe papieroweJakie powinno być logo?

 • proste do zapamiętania
 • przykuwające uwagę
 • oryginalne i ponadczasowe
 • wywołujące zainteresowanie, budzące emocje
 • logo powinno symbolizować czym zajmuje się firma
 • prezentować firmę jako profesjonalną i godną zaufania.


Księga Znaku

Wraz z logo, stworzymy dla Ciebie profesjonalnie opracowaną Księgę Znaku. Księga Znaku to zbiór reguł opisujących prawidłowe stosowanie zaprojektowanego znaku/logo/logotypu – w swej podstawowej formie zawiera m.in.:

 • opis znaczenia i budowy logo,
 • proporcje logo,
 • kolorystykę,
 • warianty logotypu (w tym wersje mono i achromatyczne),
 • pole ochronne znaku,
 • zestaw znaków firmowego kroju pisma (font, czcionka) oraz zalecane odmiany i wielkości,
 • przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo.


Zasady zawarte w Księdze Znaku należy bezwzględnie przestrzegać dla zachowania jednorodnego, profesjonalnego wizerunku – wewnątrz i na zewnątrz firmy. Księga jest również niezbędna na etapie rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym.

Skorzystaj z naszych usług:

potrzebujesz logo